Vordering in rekening-courant en erfbelasting
Economie

Vordering in rekening-courant en erfbelasting

Wanneer een ondernemer of een vrij beroeper overlijdt, moeten zijn erfgenamen tot 30% successierechten betalen over de vordering in rekening-courant (afhankelijk van het gewest waar de overledene woont).

Om deze kosten te vermijden, is het mogelijk de vordering te schenken. Een rechtstreekse schenking vergt een bezoek aan de notaris. Er zijn dan schenkingsrechten verschuldigd, aangezien deze akte verplicht wordt geregistreerd.

U kunt overwegen om de vordering over te dragen, bijvoorbeeld door een overeenkomst te sluiten met de onderneming om een bepaald bedrag aan een derde (bijvoorbeeld de kinderen) te betalen op een tijdstip en onder voorwaarden die door de schenker worden bepaald.

Zo ontstaat een nieuwe vordering ten gunste van de begunstigden, die als een onrechtstreekse schenking wordt beschouwd.

Deze methode is belastingvrij zolang niets wordt geregistreerd. Overlijdt de schenker binnen de drie (in het Waalse Gewest 5 jaar) na de schenking dan is erfbelasting verschuldigd, tenzij de schenking alsnog wordt geregistreerd voor het overlijden.

Overleeft de schenker drie of vijf jaar dan is er geen erfbelasting meer verschuldigd bij het overlijden.