Bedrijfswagen en vakantie
Payroll

Bedrijfswagen en vakantie

Bent u van plan om deze zomer met de auto van uw vennootschap op vakantie te gaan en vraagt  u zich af of dit invloed heeft op uw belastbaar voordeel van alle aard (VAA).

Als uw vennootschap u gratis een auto ter beschikking stelt voor privégebruik, wordt een VAA aangerekend, dat wordt berekend volgens de formule: (cataloguswaarde × verouderingscoëfficiënt × 6/7 × CO2-percentage), met een minimum van € 1.600 (inkomstenjaar 2024).
Het aantal privékilometers die u aflegt, in België of in het buitenland, heeft geen invloed op de berekening van het VAA.

Als uw bedrijf betaalt voor extra uitrusting, verhoogt dit de cataloguswaarde van de auto en dus je VAA, maar deze verhoging blijft gering en de verouderingscorrectie is van toepassing op de cataloguswaarde, inclusief opties. 

Eventuele tolkosten zijn een extra belastbare uitgave, die niet zijn inbegrepen in het VAA. Controleer ook de verzekering zodat alle samenwonende leden kunnen rijden. Dit zal je VAA niet verhogen.

Als u ter plaatse een auto huurt en u uw vennootschap de huur laat betalen, wordt dit beschouwd als een privé-uitgave. 
De belastingdienst kan een extra VAA heffen, de aftrek van huurkosten niet toestaan of u belasten over de huur als deze niet is opgenomen in uw rekening-courant.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Payroll?"

Onze missie op het gebied van salarisbeheer is om u te begeleiden bij het werven van nieuwe medewerkers, terwijl we ervoor zorgen dat hun rechten en verplichtingen worden gerespecteerd. We streven er ook naar om uw beloning te optimaliseren op basis van uw persoonlijke behoeften als leidinggevenden of aandeelhouders.

Lees meer Al onze diensten